Elérhető közelségben a tudás
Tavaly novemberben már beszámoltunk arról, hogy a mérnöki szimulációs közösség független nemzetközi nonprofit szervezete (NAFEMS) térségünkben is létrehozza regionális szakmai szervezetét. Az azóta eltelt közel egy év eredményeiről kérdeztük a kezdeményezés elindítóját, Dr. Felhős Dávidot.

 

– 1983-ban alakult meg a mérnöki modellezéssel, elemzéssel és szimulációval foglalkozó szakemberek nemzetközi szövetsége (NAFEMS). Mi vezetett oda, hogy több mint három évtized elteltével régiónkban is irodát terveznek nyitni?

– Elsősorban sok-sok munka és a lelkesedés vezetett idáig. A szervezet régiós tevékenységének célja, hogy a kelet-közép-európai térség numerikus szimulációval foglalkozó mérnökei és cégei számára lehetőséget adjon a szakmai kapcsolatteremtésre és fejlődésre. Fontosnak tartjuk, hogy a régió szakemberei hasonló lehetőséget kapjanak itt, Kelet-Közép-Európában a tapasztalatcserére és az információk beszerzésére, mint a fejlettebb ipari országokban. A szervezet sikeresen működik, a tagok száma a régióban 23-ról 34-re nőtt egy év alatt.

Ezt a fejlődést részben úgy tudtuk elérni, hogy ebben az évben már két régiós szemináriumot is szerveztünk, egyet-egyet Krakkóban és Brnóban. Fokozatosan erősítjük az ismertségünket és elismertségünket a régióban. Az eddigi rendezvények egyébként meglepően sikeresek voltak, a részvételi adatokból egyértelműen látszik, hogy nagy igény van a szervezet jelenlétére. Az iroda nyitása egyelőre csak terv, de óriási előrelépést és támogatást jelentene.

– Nem véletlen, hogy említi a rendezvényeket, hiszen a NAFEMS aktivitásának meghatározó területe a szakmai konferenciák szervezése. Ezek minden bizonnyal fontos alkalmak, hiszen a legújabb szimulációs ismeretek megszerzése mellett személyes kapcsolatok kiépítésére is lehetőség nyílik. Milyen programokkal várják az érdeklődő szakembereket, és nem jelent-e gondot a kommunikáció ebben a soknemzetiségű közegben?

– Az idei harmadik kelet-európai rendezvénnyel kezdeném a sort, aminek a helyszíne Budapest lesz. Ez egy nagyobb léptékű konferencia, NAFEMS European Conference on Multiphysics Simulations 2018 elnevezéssel. Ez a konferencia kétévenként kerül megrendezésre Európán belül. Idén sikerült először a kelet-európai régióba hozni ezt az eseményt, amit már önmagában nagy sikernek lehet elkönyvelni.

 

Felhős Dávid: Lassan megfordíthatnánk a trendeket, ami szerint Nyugaton jön létre a korszerű minőségi tudás, ami lassacskán ide keletre is beszivárog

 

A NAFEMS East Europe eddigi sikereinek a záloga az, hogy az érintett 10 országból sikerült megnyerni azokat a lelkes szakembereket, akik olyan elhivatottsággal viseltetnek a szakma iránt, hogy minden ellenszolgáltatás nélkül, a szabadidejüket feláldozva a rendezvényeink szervezésével foglalkoznak. Ennek a lelkes csapatnak köszönhetően már a jövő évi programunk is körvonalazódott. Úgy, mint idén, 2019-re is három rendezvényt tervezünk. A célpontjaink jövőre Horvátország, Románia és Szlovákia lesznek.

Tudatosan haladunk sorban a térség országain mint helyszíneken. A jövő év programjainak a szervezésével sokkal jobban állunk, mint az idei rendezvények esetében bármikor is, szóval nagyon bizakodó vagyok. Megvannak a témák, a helyszínek. Horvátország (Zágráb), 2019. március 25. – Benefits of Simulation; 2019. június, Szlovákia (Zsolna) – Lightweight structures; 2019. szeptember, Románia (Bukarest) – Automotive Industry. A NAFEMS East Europe tanácsában úgy döntöttünk, hogy ezeknek a rendezvények a nyelve minden esetben az angol lesz.

Ennek a nyilvánvaló hátrányaival szemben van jó pár olyan előnye, ami miatt így döntöttünk; például bármely régiós országból beeshetnek érdeklődők, akik részvételére az évek teltével egyre inkább számítunk, illetve lehetőleg nemzetközi szinten ismert és elismert előadókat szeretnénk meghívni, akik magától értetődően úgyis angolul kommunikálnak. Az a tapasztalatunk, hogy a szakmájában aktív mérnökök elsöprő többsége kiválóan beszél angolul, így ez nem jelentett gondot eddig.

– Komoly erőfeszítést igényel egy-egy szakmai közösség kiépítése és hatékony működtetése, főleg, ha nemzetközi szervezetről van szó. Mik azok a legfőbb célok, víziók, aminek az elérése mégis előreviszi a NAFEMS regionális szervezését?

– Elsődlegesen a lehető legtöbb szimulációs mérnököt és érintett céget szeretnénk megszólítani. Hosszú távú célunk, hogy a régióban a NAFEMS-tagságot fizető cégek száma öt év múlva elérje vagy meghaladja a százat, ugyanis nagyjából ennél a taglétszámnál tudunk megfelelő hatékonysággal működni. Nonprofit szervezet lévén, a tagok által befizetett tagdíjból tartjuk fenn magunkat. A rendezvényeink költségeit a résztvevők fizetik, így ezek jó esetben nullszaldósak. A cég a bevételekből fennmaradó összeget mindenkor a szakmai anyagok fejlesztésére költi, hogy lépést tudjon tartani a szakma és a tudomány fejlődésével.

 

A szoftverfejlesztés az, amiben itt, Keleten nagyon jók vagyunk, és ami a legnagyobb hasznot tudja termelni az ágazatban

 

Egyelőre a regionális szervezetünk, a NAFEMS East Europe költségeit mintegy befektetésként a központi nonprofit szervezet vállalja magára. A további célokról a következőket tudom mondani. Nem csak elhivatott mérnökként, de kelet-európaiként is gondolkodom. Az elmúlt időszakban sikerült a régiós szakmai világra olyan rálátást szerezni, aminek köszönhetően kikristályosodott az a stratégia, hogy miként növelhetjük a régiós szimulációs cégek versenyképességét. Kelet-Közép-Európa ipara jellemzően multik leányvállalataira épül.

Ezeket a leányvállalatokat alacsony hozzáadott értékű feladatok ellátására hozták létre, de az itt dolgozó szakemberek szakmai felkészültségének és akarásának köszönhetően az évek múltával egyre komplexebb megbízásokat kapnak. Idetartoznak a szimulációs feladatok is, amik ma már mindennaposnak számítanak. Nem csak a multiknál szimulációval foglalkozó mérnökök létszáma növekszik folyamatosan, de az ő igényeiket kiszolgáló kisebb vállalatok is fejlődnek. Az elmúlt évtizedek során komoly szakmai tudás halmozódott fel ezeknél a cégeknél és a mérnököknél, amiből akár nemzetközi szinten is sikeres start-up cégek indulhatnának el. Kifejezett célom, hogy a már meglévő cégek fejlődését és új cégek megalakulását elősegítsük a jelenlétünkkel és a tevékenységünkkel.

– Ezeknek a céloknak az elérését ön szerint miért éppen a NAFEMS tudja előmozdítani, és hogyan profitálhat ebből a magyar ipar?

– A térségben tevékenykedő cégek versenyképességének szempontjából egy semleges szakmai hálózat kiépítése nagyon fontos, és éppen ezt tudja biztosítani a NAFEMS. Az általunk szervezett fórumokon történő kapcsolatépítés és információcsere eredményeként a cégek költséghatékonyan és gyorsan juthatnak olyan megoldásokhoz, amikhez ezelőtt csak távolabb, Nyugaton jutottak hozzá, holott a helyi cégek és vállalkozók is le tudnák fedni az igényeket, ráadásul költséghatékonyabban.

A NAFEMS East Europe jelenlétével és működésével gyorsabban növekedhet a know-how minősége, erősödhet az infrastruktúra, és lassan megfordíthatnánk a trendeket, ami szerint Nyugaton jön létre a korszerű minőségi tudás, ami lassacskán ide keletre is beszivárog. A teljesség igénye nélkül a legégetőbb hiányosságunk például, hogy a térségben globális összehasonlításban elhanyagolható mértékű szoftverfejlesztés történik ezen a speciális területen. Ugyanakkor pont a szoftverfejlesztés az, amiben itt, Keleten nagyon jók vagyunk, és ami a legnagyobb hasznot tudja termelni az ágazatban.

Továbbá ahogy már említettem, jelenleg azon dolgozom, hogy Budapesten sikerüljön létrehozni a NAFEMS East Europe irodáját. Földrajzi helyzetünknek köszönhetően ez logikusnak tűnik, és nem elhanyagolható szempont, hogy egyszerűen a közelség miatt a magyar cégek előnyösebb helyzetben lennének az információkért folytatott versenyben, amit egy helyi irodával jó időre biztosítani is tudnánk. Ez egyszersmind piaci versenyelőnyt is jelentene. Jó lenne ezt kihasználni!

Öt év alatt 12 milliárd dollárra nőhet a globális kollaboratív robotikai iparág
A Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR) a kollaboratív robotokat a legfontosabb technológiai trendek közé sorolja, melyek a jövőben nagyban meghatározzák majd a piacot.
Energiagazdálkodás digitális megoldásokkal
Lüdenscheidi telephelyén mutatta meg az ABB, hogyan lehet a fenntartható energiafelhasználásra való átállást digitális energiagazdálkodással sikerre vinni.
Nagyot alkottak a titkok magyar szakértői
Az i4p egyedülálló megoldása többszereplős kriptográfiai technológiát is alkalmaz, amellyel megvalósítható az üzleti életben szükséges legmagasabb szintű adatvédelem.
Évente fél deci olajat is belélegezhet egy CNC gépkezelő
A hazai gyárak levegőjének olajköd-tartalmára vonatkozó magyar szabályozási határérték 16-szorosan meghaladja az egészségkárosítás szintjét, és többszöröse a más európai országokban érvényes normáknak - hívja fel a figyelmet a Gold Communications közleménye.
Mindennapi technológiai eszközök és ami mögöttük van
Szinte már természetesnek vesszük, hogy a technológiai eszközök körül vesznek minket, de sok esetben bele sem gondolunk, hogyan működnek.